ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گرداب

gerdāb

جایی در دریا که آب دور خود می‌چرخد و فرو می‌رود؛ آبگرد.

۱. ورطه
۲. طوفان

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما