ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گرازه

gorāze

۱. (زیست‌شناسی) خوک وحشی.
۲. (صفت نسبی، منسوب به گراز) [مجاز] دلیر، مانند گراز.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما