ترجمه مقاله

کیف

kif

وسیله‌ای با شکل و اندازه‌های مختلف از جنس چرم، پارچه، پلاستیک، و مانندِ آن برای حمل اشیای گوناگون.

۱. تلذذ، خوشی، سرمستی، شنگولی، عیش، لذت، مستی، نشئه
۲. داروینشئهزا، مخدر
۳. چونی، کیفیت ≠ خماری، کم

ترجمه مقاله