ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوشا

kušā

کسی که در کارها جدوجهد می‌کند.

پرتلاش، جدی، درسخوان، ساعی، سختکوش، فعال، مجاهد، مجد ≠ تنبل، کاهل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ