ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوثر

ko[w]sar

۱. نهری در بهشت.
۲. صد‌وهشتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳ آیه؛ إنّاٲعطینا.
۳. هر چیز فراوان و متراکم.
۴. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

چشمه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ