ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کنکور

konkur

جلسۀ آزمون کتبی که داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آن شرکت می‌کنند.

آزمایش، آزمون، امتحان، مسابقه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما