ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کمانی

۱. خمیده، قوسدار، مقوس، منحنی، نون
۲. کاریزکن، مقنی

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما