ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلوخ کوب

koluxkub

وسیله‌ای چوبی شبیه تخماق برای کوبیدن و نرم کردن کلوخ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ