ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کلاته آخوند

لغت‌نامه دهخدا

کلاته آخوند. [ ک َ ت ِ خ ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. محلی در دامنه ومعتدل است و 160 تن سکنه دارد. آب آنجا از قنات و محصول آن غلات ، پنبه ، بنشن و شغل مردم زراعت ، مالداری و قالیچه باقی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایر

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما