ترجمه مقاله

کشاله

ka(e)šāle

۱. [مجاز] امتداد و درازای چیزی؛ کشش؛ دنباله.
۲. (زیست‌شناسی) قسمتی در زیر شکم محل اتصال ران‌ها به شکم است.

ترجمه مقاله