ترجمه مقاله

کرک

kork

۱. پشم یا پر بسیارنرم.
۲. پرز‌های نرم و لطیفی که از بن مو‌های بز می‌روید و آن‌ها را با شانه می‌گیرند و پس از ریسیدن در بافتن پارچه‌های کرکی به کار می‌برند؛ گلغر؛ تفتیک؛ پت؛ تبت؛ تبد.
۳. (زیست‌شناسی) از اجزای رو‌پوست گیاهان که عمل آن جذب مواد یا تخفیف عمل تعرق است.

بدبده، بلدرچین، کراک، وشم، ولج

ترجمه مقاله