ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کره

kare

مادۀ سفید یا زردرنگی که از تکان دادن سریع شیر یا دوغ و به هم پیوستن ذرات چربی حاصل می‌شود.

۱. چربی، روغن
۲. پینه
۳. چرک، ریم، وسخ

گوی، گویال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ