ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرم

kerm

هر جانور بی‌دست‌وپا و خزنده با بدن نرم و بی‌استخوان، مانند کرم خاکی، زالو، و امثال آن‌ها.
⟨ کرم ابریشم: (زیست‌شناسی) نوزاد کرمی‌شکل پروانه، با بدنی استوانه‌ای و دارای حلقه که از برگ درخت توت تغذیه می‌کند و از پیلۀ آن الیاف ابریشمی تهیه می‌شود؛ کرم پیله؛ کرم بادامه.
⟨ کرم خاردار: (زیست‌شناسی) = خاردار
⟨ کرم رنگرزان: (زیست‌شناسی) = قرمزدانه
⟨ کرم ساقه‌خوار: (زیست‌شناسی) حشره‌ای از آفات برنج.
⟨ کرم شب‌تاب: (زیست‌شناسی) حشره‌ای باریک و زردرنگ از خانوادۀ سوسک که مادۀ آن از زیر شکم خود نور می‌تاباند؛ کرم شب‌افروز؛ شب‌چراغک؛ آتشک؛ آتشیزه؛ کمیچه.
⟨ کرم کدو: (زیست‌شناسی) نوعی کرم انگلی دراز و نواری‌شکل که از طریق گوشت آلوده وارد بدن انسان می‌شود؛ کدودانه.
⟨ کرم معده: (زیست‌شناسی) = آسکاریس

۱. بخشش، بخشندگی، بذل، جود، سخا، سخاوت
۲. بزرگواری، جوانمردی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ