ترجمه مقاله

کرست

korset

۱. سینه‌بند زنان.
۲. کمربندی که مبتلایان به کمردرد به دور کمر خود می‌بندند تا از آن محافظت می‌کند.

ترجمه مقاله