ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرته

korte

۱. پیراهن.
۲. نیم‌تنه: ◻︎ بر او گشت گریان و رخ را بخست / همه کرته بدرید و او را ببست (فردوسی: ۳/۹۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ