ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کراز

korāz

۱. تنگ.
۲. کوزۀ آب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ