ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرا

kerā

= کرایه
⟨ کرای چیزی (کاری) را کردن: به زحمتش ارزیدن؛ ارزش آن را داشتن: ◻︎ اگرچه گوهر نظمم کرای آن نکند / که من نثار کنم بر جناب حضرت شاه (ابن‌یمین: ۵۱۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ