ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاکتوس

kāktus

۱. گیاهی بوته‌ای یا درختی، بومی آمریکا، با ساقه و برگ‌های ضخیم، آب‌دار، و پر از تیغ که گل‌های رنگین دارد.
۲. هر یک از گیاهان خاردار زینتی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ