ترجمه مقاله

کاچی

kāči

نوعی حلوای رقیق که با آرد، روغن، شکر، و زعفران تهیه می‌شود.

ترجمه مقاله