ترجمه مقاله

کافی

kāfi

۱. آن‌که یا آنچه شخص را از کسی یا چیزی بی‌نیاز می‌سازد؛ بی‌نیاز‌کننده؛ بسنده.
۲. [قدیمی] لایق؛ کارآمد.

۱. بسنده، بس، مشبع، مکفی، وافی
۲. باکفایت

بسنده، بس

ترجمه مقاله