ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافورخوار

kāfurxār

۱. آن‌که کافور می‌خورد.
۲. [مجاز] دارای مزاج سرد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ