ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاشالوت

kāšālot

پستاندار عظیم‌الجثۀ دریازی و گوشت‌خوار که ماده‌ای خوش‌بو به نام عنبر در دستگاه گوارش او تولید می‌شود؛ ماهی‌عنبر؛ عنبرماهی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ