ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاروان

kār[e]vān

۱. گروه مسافرانی که باهم سفر می‌کنند.
۲. [مجاز] چیزی که اجزای آن به دنبال هم می‌آید.
۳. اتاقک چرخ‌داری که به پشت اتومبیل وصل می‌شود و برای حمل کالا، حیوانات، و اقامت در سفر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
⟨ کاروان زدن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] دزدیدن اموال مسافران کاروان با حمله به آن.

قافله، کاربان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ