ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کاردک

kārdak

۱. کارد کوچک.
۲. آلت فلزی دم‌پهن و دسته‌دار که در نقاشی برای آستر کشیدن، آمیختن، و ساختن رنگ‌ها به کار می‌رود.

شفره، کاردچه، کزلک، گزلک

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما