ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارد

kārd

وسیله‌ای دارای دسته و تیغه برای بریدن.

چاقو، خنجر، دشنه، ساطور، قداره، قمه، نشتر، نیشتر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ