ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کاج مطبق

Araucaria

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرده‌ای از مطبق‌کاجیان مخروطی با تقریباً نوزده گونۀ همیشه‌سبز و بلندقامت با شاخه‌های فراهم و برگ‌های سخت و تخت نوک‌سوزنی؛ گیاهان این سرده در برزیل و شیلی و گینه‌نو و کالدونیای جدید و جزیرۀ نورفولک و استرالیا می‌رویند

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما