ترجمه مقاله

کاتالپسی

kātālepsi

بی‌حرکتی و ثابت ماندن دست، پا، یا سایر اندام‌ها، به دلیل سفت شدن ماهیچه‌ها، در بعضی از بیماری‌ها یا در افراد هیپنوتیزم‌شده.

ترجمه مقاله