ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژور

žur

روزنه‌ها و شبکه‌های تزیینی موجود در پارچه یا بافتنی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ