ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژنکو

ženko

درختی تناور و زینتی، بومی چین و ژاپن، با برگ‌های بادبزنی، و میوه‌های زردرنگ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ