ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژانر

žānr

گونه یا نوع خاصی از اثر ادبی، هنری، و مانند این‌ها.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ