ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چینی

čini

۱. مربوط به چین.
۲. از مردم چین.
۳. تهیه‌شده در چین.
۴. (اسم) ظرف‌هایی که از خاک مخصوصی موسوم به کائولن ساخته می‌شود. Δ چون این خاک ابتدا در چین به‌دست آمده به این اسم نامیده شده.
۵. (اسم) نوعی خاک از اقسام خاک رس که بیشتر آن از کائولینیت تشکیل یافته و چون خوب قالب‌گیری می‌شود و با پخته شدن در آتش سفید می‌شود، برای ساختن ظروف به کار می‌رود.

۱. منسوب به چین
۲. اهلچین، شهروند چین
۳. ظروف آبگینهای

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ