ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چکیدن

čekidan

۱. چکه‌چکه ریختن آب از جایی یا چیزی.
۲. فروریختن آب از جایی به‌صورت چکه‌های پی‌درپی.
۳. [قدیمی] ترکیدن.

۱. چکه کردن، قطرهقطره فرو ریختن
۲. تراوش کردن
۳. نشت کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ