ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چکمه

čakme

نوعی کفش ساقه‌بلند که ساقۀ آن تا زیر زانو می‌رسد؛ موزه.

کفش ساق بلند، موزه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ