ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چکاچاک

čakāčāk

صدای به هم خوردن سلاح‌هایی از قبیل شمشیر، گرز، تبرزین، و امثال آن‌ها یا هر صدایی مانند آن: ◻︎ برآمد چکاچاک زخم تبر / خروش سواران پرخاش‌خر (فردوسی: ۵/۱۸۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ