ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چپه

čap[p]e

۱. واژگون.
۲. کسی که بیشتر با دست چپ کار می‌کند؛ چپ‌دست.
⟨ چپه شدن: (مصدر متعدی) [عامیانه] = ⟨ چپه کردن
⟨ چپه کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه]
۱. واژگون شدن؛ وارون شدن.
۲. [مجاز] خوابیدن.

۱. پرت، واژگون
۲. پارو

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما