ترجمه مقاله

چه کاره

čekāre

اهل چه کار؟؛ دارای چه شغل و عمل؟: فلانی چه کاره است؟

ترجمه مقاله