ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چنگله

čangole

۱. (زیست‌شناسی) چنگال؛ پنجۀ درندگان و پرندگان.
۲. چنگک؛ قلاب.
۳. (موسیقی) چنگ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ