ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمیده

čamide

خم‌شده؛ خمیده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ