ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چلک

če(o)lk

۱. کفچه؛ کفگیر.
۲. ملاقه.
۳. (موسیقی) = چکاوک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ