ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چغته

čoqte

نوعی کفش که هنگام راه رفتن در روی برف به‌ پا می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ