ترجمه مقاله

چرخ انداز

čarx[']andāz

کمان‌گیر؛ کمان‌دار؛ تیرانداز.

ترجمه مقاله