ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاره اندیشی

čāre'andiši

۱. در فکر چاره و علاج بودن.
۲. چاره‌جویی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ