ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکرنگار

peykarnegār

۱. نقاش.
۲. کسی که تصویر یا مجسمه بسازد؛ مجسمه‌ساز.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ