ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیوره

piyore

از بیماری‌های دهان و دندان که در آن لثه‌ها عفونت می‌کند و دندان‌ها خراب و ریشۀ آن‌ها سست می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ