ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیمان گسل

peymāngosa(e)l

کسی که به عهدوپیمان خود عمل نکند؛ پیمان‌شکن؛ عهدشکن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ