ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیانو

piyāno

آلت موسیقی به‌صورت صندوقی بزرگ و پایه‌دار، دارای یک ردیف شستی در جلو آن که با نواختن هر شستی، چکشی به یک سیم کشیده شده برخورد می‌کند و به این طریق اصوات ایجاد می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ