ترجمه مقاله

پیازچه

piyāzče

۱. پیاز کوچک.
۲. نوعی پیاز که بیخ آن کوچک‌تر و نازک‌تر است و جزء سبزی‌های خوردنی است و آن را خام می‌خورند.

ترجمه مقاله