ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پنبه کار

pambekār

کشاورزی که کشت پنبه می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ