پلمب

polomb

مُهر سربی کوچک سوراخ‌دار که بعد از بستن در جایی یا چیزی با نخ به آن وصل می‌کنند تا از دست‌خوردگی در امان بماند.
⟨ پلمب شدن: (مصدر لازم) [مجاز] بسته شدن؛ تعطیل شدن جایی.

خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما