ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پشت مازه

poštmāze

۱. تیرۀ پشت؛ ستون فقرات.
۲. گوشتی که در دو طرف ستون فقرات گاو و گوسفند جا دارد و برای کباب کردن مرغوب‌تر است؛ راسته.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ